Eps2 - 70 Tale of Gyeryong Fairy (2018) | Bob Ross - The Joy of Painting | Read more

DMCA

DMCA – Oznámenie o porušovaní autorských práv

Žiadny z videosúborov nie je uložený na našich serveroch a teda nezodpovedáme za porušovanie autorských práv.
SOZA “uznáva, že použitie hypertextových odkazov a tzv. embedovacích kódov nie je verejným prenosom, resp. sprístupňovaním autorského diela verejnosti podľa platného Autorského zákona a teda nepodlieha licencovaniu.”
Používaním našich stránok, užívateľ súhlasí s tým, že toto používanie žiadnym spôsobom neovplyvňuje jeho ochotu podporiť pôvodného autora seriálov, ktoré môžete nájsť na našom webe. A ak ho ovplyvní, tak len takým spôsobom, že ho motivuje v podporovaní pôvodného autora seriálov

Jednou z našich zásad je odpovedať a následne reagovať na oznámenia o údajnom porušovaní práv, ktoré sú v súlade so zákonom Digital Millennium Copyright (Obsah nájdete na http://www.copyright.gov) a/alebo inými platnými právnymi predpismi duševného vlastníctva resp. zákonmi.

Naša reakcia pri Vašej žiadosti bude zahŕňať zakázanie prístupu k materiálu považovaného za predmet porušovania Vašich práv a následne po preukázaní toho, že ste vlastníkom týchto práv embedovaný obsah zo stránky odstránime.

Ste vlastníkom práv na niektorý zo seriálov alebo informácií na našej stránke a neželáte si aby boli naďalej zverejnené? Kontaktujte nás prostredníctvom formulára nižšie.

Náležitosti v súlade s právnymi predpismi EÚ, SR, ČR a DMCA

Podanie oznámenia podľa zákona DMCA o odobratí odkazu chráneného autorskými právami, pre držiteľa autorských práv.

Stránka ap-66.com rešpektuje duševné vlastníctvo autorov embedovaných videí. Ak máte pocit (resp. ste si istý), že Vaše dielo chránené autorskými právami bolo skopírované a je verejne prístupné na webovej stránke, na ktorú odkazujeme, nahláste nám túto skutočnosť porušenia Vašich autorských práv.

Poskytnite nám náležité informácie:
1. Úplný popis diela chráneného autorskými právami či iného duševného vlastníctva, ktorého sa podľa Vášho tvrdenia porušenie týka
2. Elektronický alebo fyzický podpis (resp. inú jedinečnú a overiteľnú identifikačnú známku) osoby poverenej jednať v zastúpení vlastníka autorských práv či iného duševného vlastníctva
3. Odkaz/y na konkrétnu/e stránku/y (v rámci stránky ap-66.com a jej subdomén), kde sa nachádza/jú odkaz/y, ktorý/é sa podľa Vášho tvrdenia porušenia/í týka/jú
4. Vaše Meno, Adresu, Telefónne číslo a E­mailovú adresu (Tieto informácie slúžia len pre účel kontaktovania z našej strany pre bližšie informácie a pre zaslanie odpovedí na Váš zaslaný podnet, tieto informácie nebudú v žiadnom prípade zneužité na inú činnosť)
5. Vaše prehlásenie, že sa v dobrej viere domnievate, že sporné používanie nie je autorizované vlastníkom autorských práv, jeho agentom, inou osobou, ktorej bolo umožnené konať v jeho mene, či zákonné Prehlásenie podpísane Vami, učinené s vedomím trestnej postížiteľnosti za krivú prísahu, že vyššie uvedené informácie vo Vašom oznámení sú presné, a že ste vlastníkom autorských práv či duševného vlastníctva, resp. ste poverený jednať v zastúpení vlastníka autorských práv či duševného vlastníctva.

Na Váš podnet budeme odpovedať do 5 pracovných dní, pričom reagovať dočasným zablokovaním obsahu budeme hneď po doručení podnetu, resp. do 2 pracovných dní.

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte cez email: [email protected]